torsdag 12. juli 2012

Mat for tanken1 milliard mennesker lider i konstant hungersnød, samtidig som vi kaster 30% av all mat som produseres i verden. I Norge kastes 1000 tonn mat pr dag, en ressursj jeg ønsket å rette fokus mot på Fossnes i anledning Tankeranglingfestivalen 2012.

I april sendte jeg ut e-post til ressursjpersoner og organisasjoner for råd og veiledning og fikk flotte konkrete innspill fra : Fremtiden i våre hender - Silje Samdal “Forlatt mat” ( Bergen) og "Matgilde mot hungersnød"- Even Nord ( Oslo)

Det ble etablere en frivillig matgruppe på 3 personer og vi ble enig om å tilby 6 måltider til 80 festivaldeltagere basert på råvarer, og ferdigmat som ellers ville bli kastet.  Forarbeide ble ca. 1 arbeidsuke for oss 3 i matgruppa., i tillegg til realisering av prosjektet i juli 2012.Matgruppa : Initiativtaker Signe Elise Hultgren ( Stokke)
Kjersti Aas Hanssen ( Stokke) og Siv Elise Karlsen ( Sandefjord)
Kjøkkenhjelper aksjonshelgen Liv Berit Eriksen ( Stokke)
Vi tilbød mat laget av råvarer fra grossist og detaljhandel som ikke lenger var salgbar vare til festivaldeltagerne, og donasjoner for måltidene kr. 11.285 sendes nå til The Ibis School i slummen av Coutonou hovedstaden i Benin som drives av presten Abel Ludovie.

Det vi i arbeidsgruppa har bidratt med er tid og arbeide med å planlegge, gjøre  avtaler med leverandører, samle inn råvarer, sortere, videreforedle og fryse ned det vi har fått gratis eller kjøpt til reduserte priser for å servere festivaldeltagerne  mat for mage og tanke.

Vi kontaktet først butikker og grossister i nærmiljøet for å presentere prosjektet ca. 1 mnd. før aksjonshelgen og ble møtt med positive holdninger av næringen da inntekten skulle gå til en god sak, og forde næringslivet også ser på matkasting som en utfordring. Mat som kastes kan ha feil eller skade på emballasje, og mye frukt og grønnt når  aldri butikkhyllene da de er for modne, kommer i retur fra butikken eller at en råvare av mange i kassen er skadet. Dag gammelt brød og utgått best før dato blir også behandlet som avfall både i butikker og hjemme hos forbrukerne.

For å fullføre en GRØNN visjon, besluttet vi å gå bort fra engangsservise, og kjøpte
inn brukte kopper, asjetter og bestikk for salg eller til utlån for festivaldeltagerne.

Vi innførte kildesortering i lokalene for papir, plast, restavfall og hønemat. Det ble ca 2 søppelsekker fulle av frukt, brød og grønnsaksrester til hønene, men det aller største søppelberget ble det av plast og papp emballasjen fra matvarene.
Etter endt lunsj på søndag, satt vi frem alle rester fra matprosjektet, og deltagerne tok med seg resten slik at vi ikke hadde noe svinn etter helgens arrangement.

Dette ble et arbeidskrevende men svært givende prosjekt :)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar